BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH & AKHLAK MUSLIM
FUTUHAT AL-MAKIYYAH
 3:  ALLAH MELAMPAUI SEGALA SESUATU
4:  PERMULAAN ALAM DAN KEDUDUKAN NAMA-NAMA YANG INDAH
 6:  PERMULAAN CIPTAAN ROHANI
 7:  PERMULAAN JASAD MANUSIA
9:  KEWUJUDAN MAKHLUK ROHANI
13:  PENANGGUNG ARASY
19: ILMU, DARJAT & PANGKAT
59: MASA YANG ADA MASA DAN MASA YANG DITENTUKAN
66:  RAHSIA SYARIAT DAN NAMA ILAHI

mailto: sufinasirin@lycos.com